Kalix kaviar er ett unikt produkt som bare utvinnes av fisken Sik som er fanget i brakk vannet i bottenviken.I Norrbottens skjærgård finnes en speciell miljø med rent vann og lavt salt nivå. Dette er akkurat hva siken behøver for å forplante seg. Omerådet utgjør verdens største brakkvanns skjærgård, gjennom ett mineralrikt vann fra de store Nasjonale elvene som renner ut i havet og omsetter hvert tredje år.